Kocaeli Üniversitesi
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
 

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü - Çevre Koruma Teknolojileri Programı

 

 

This is an example of a HTML caption with a link.

 

Tanım

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.

 

Sayfa Başı

 

 

 

Görevler

• Hava, su, toprak analizleri yapar, kirlilik düzeyini belirler, • Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirler, • Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlar, • Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (örneğin; fabrika ve bina projesini çizenlere) iletir.

 

Sayfa Başı

 

 

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Çevre teknikeri olmak isteyenlerin;
• Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
• Laboratuvarda çalışmaya istekli,
• Çevre sorunlarına duyarlı,
• Ayrıntıyı algılayabilen,
• Dikkatli ve düzenli,
kimseler olmaları gerekir.

 

 

Sayfa Başı

 

 

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çevre teknikerleri laboratuarda çalışırken zaman zaman kokulu bir ortamda, tek başına, diğer zamanlarda, işin gereğine göre, açık havada çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknisyenleri, sağlık personeli, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.

 

Sayfa Başı

 

 

Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için, • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” alanından mezun olanlar “Çevre Sağlığı”, “Çevre Koruma ve Kontrol” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
• Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

 

Sayfa Başı

 

 

Eğitim Süresi Ve İçeriği

Eğitim 2 yıl süreli olup, alınan dersler aşağıdadır.

Birinci Dönem; İkinci Dönem;
Zorunlu Dersle; Zorunlu Dersler
İngilizce I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili I İngilizce II
Çevre Teknolojilerine Giriş-I  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Sayfa Başı

 

 

Eğitim Sonunda Alınan Unvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ön Lisans Diploması" ve "Çevre Teknikeri" unvanı verilir.

 

Sayfa Başı

 

 

Ders Programı

Güncel ders programını indirmek için tıklayınız.

 

Sayfa Başı

 

 

Sınav Programı

VİZE (I.-II. Öğretim)  / FİNAL (I.-II. Öğretim)) / BÜTÜNLEME (I.-II. Öğretim) sınav programlarını indirmek için ilgili sınav adına tıklayınız

 

Sayfa Başı

 

 

Su ve atıksu akredite laboratuvarları, çevre danışmanlık şirketleri, Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde (çevre birimlerinde, deponi alanlarında, arıtma tesislerinde), özel şirketlerin arıtma tesislerinde ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Ülkemizde çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle çevre alanında çalışanların sayısı oldukça azdır. Üretim şekli yüzünden çevreyi kirletme olasılığı yüksek kurum ve kuruluşlara çevre teknikeri çalıştırma zorunluluğu getirmeyi amaçlayan yasal düzenlemeler yapılmasına çalışılmaktadır. Bu çabalar olumlu sonuç verirse iş bulma olanakları artacaktır.

 

Sayfa Başı

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
“Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol ve Çevre Koruma” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji, Çevre Mühendisliği ve Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
İş hayatında çalıştığı özel sektör kurumlarında bölüm şefliğine kadar yükselme imkanı bulabilirler
BENZER MESLEKLER
• Çevre Mühendisi,
• Çevre Sağlığı Teknisyeni,
• Gıda Teknisyeni.

 

Sayfa Başı

© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Arslanbey Yerleşkesi - 41285 İzmit/Kocaeli
E-posta: @kocaeli.edu.tr
Tel: +90 (262) 351 34 82
Fax: +90 (262) 351 36 29