YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İşletme Yönetimi Programı

İşletme; kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve sonunda maddi veya manevi bir kâr elde etmeyi amaçlayan, iktisadi teknik ve hukuki birimdir. İşletme meslek elemanı ise; sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) ilgi duyan ve bu alanda başarılı, başkaları ile iş birliği yapabilen, bir işi plana uygun olarak yürütebilen, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilen kimsedir.

Program Profili

İşletme Yönetimi Ön lisans Programı, bir yandan yeni bir işletmeyi oluşturma sürecini (girişimcilik) hedeflerken, diğer yandan da pazarda faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmelerdeki çalışanların daha yenilikçi ve girişimci (iç girişimcilik) olmalarını hedefler.

İşletme Yönetiminde; birinci öğretim (gündüz), ikinci öğretim (akşam) ve uzaktan eğitim (UE) olmak üzere üç program bulunmaktadır.


Program Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. İşletme Yönetimi Programı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı taktirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-öğretim ve sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir.

İş Fırsatları ve Dikey Geçiş

İşletme programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılının sonunda, meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

İşletme meslek elemanı adayı öğrencilerimize, sürekli değişen ve gelişen işletme ve yönetim alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle iş birliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir. İşletme programından mezun olan öğrenciler, başta yönetim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerinin tüm fonksiyonlarında (üretim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, finansman gibi) çalışma olanaklarına sahiptirler.

Ayrıca, mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek veya sınavsız aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler. • Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme ve Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme Ekonomisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri.

Amaç

Bu programın amacı, kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarında, üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun ve günümüz bilgisayar teknolojisi ile faaliyet gösteren, meslek elemanı özelliklerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda, öğrencilere işletmelerin sahip oldukları para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzeninin planlanması için teorik bilgiler verilmekte, uygulamalı derslerle de öğrenciler iş hayatına hazırlanmaktadır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla;

 • Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
 • Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,
 • Ayrıca, öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri,
 • programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

  Yerel Yönetimler Programı

  Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim birimleri olarak, yerel halkın gereksinimlerini yerinde belirleyebilirler. Bu nedenle, hizmet üretimindeki rolleri önemlidir.

  Program Profili

  Yerel Yönetimler Ön lisans programı, teorik eğitim ve uygulamaları gerçekleştirerek deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni eğilimlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak; kamu hukuku, iktisat, yönetim bilimleri, belediye çalışmaları alanlarını kapsar. Bu nedenle, öğrencilere, yönetim konusunda uzmanlaşma ve birleştirici etkinliklere katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.

  Yerel Yönetimlerde; birinci öğretim (gündüz) ve ikinci öğretim (akşam) olmak üzere iki program bulunmaktadır.

  Program Kabul Koşulları

  Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Yerel Yönetimler Programı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

  Yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı taktirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-öğretim ve sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir.

  İş Fırsatları ve Dikey Geçiş

  Yerel Yönetimler programı 4 dönem süren bir eğitim-öğretim müfredatını yürütmektedir. Ön Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci, Yerel Yönetimler mezunu olmaktadır. Öğrenciler, DGS sınavıyla Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Yerel Yönetimler bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimi alabilirler.

  Program mezunu öğrencilerimiz; Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri vb. gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli bölümlerinde geniş iş olanakları bulunur. Ayrıca, özel sektörde çok sayıda birimde çalışma olanaklarına sahiplerdir.

  Amaç

  Bu programın amacı, başta belediyeler ve özel idareler olmak üzere, kamu ve özel sektörde çalışabilecek nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırır.

  Misyon

  Yerel Yönetimler alanındaki işlemleri bilip uygulayabilen, toplum ve bireyin geleceğe ait gereksinimlerini yorumlayabilen, meslek mevzuatını bilen, kamu ve özel sektörde işletmeye ait temel kavramları, amaçları ve çevre ile olan ilişkileri kavrayabilen elemanlar yetiştirmektir.

  Vizyon

  Yerel yönetimler alanında gereksinim duyulan yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda gerekli öngörülere sahip olan; değişimi yöneten, uygulayan, yönetmelikleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip olan, en iyi elemanları yetiştirmektir.

  Programın Önemi Nedir?

  Yerel Yönetimler programını, fakültelerdeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine benzetmek mümkündür. Ancak daha farklı olarak; siyasal, sosyal, ekonomik ve yönetimsel olayları, yerelden hareket ederek anlamayı hedefler. Bu açıdan, yerel yönetimlere ve kentsel sorunlara daha çok yoğunlaşır. Program; bir yandan yerel siyaset ve yerel demokrasi işleyişini, diğer yandan küresel gelişmeleri inceler. Yerel Yönetimler programı öğrencileri, hayatta karşılaşabilecekleri türlü sorunların nedenlerini daha iyi anlayabilecek bir yetkinliği ve bakış açısını kazanabilir. Bu amaçla program, daha geniş vizyonlu, daha bilinçli, daha üretken ve daha katılımcı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Yerel Yönetimler programı, mesleki olarak gerekli profesyonelliğe sahip olabilmeleri için, öğrencilerine gerekli bilgi ve becerileri kazandırır

  Program Yeterlilikleri

 • Yerel yönetimlerin işleyişini bilir.
 • Hukuki sorumlulukları yerine getirir.
 • Yönetim fonksiyonlarını bilir.
 • Ekonomik işlemleri analiz eder.
 • Politik konularda fikir ileri sürer.
 • Kamu maliyesi işlemleri yapar.
 • Yerel sorunlara çözüm getirir.
 • Küresel yapılanmaları bilir.
 • Faydalı Linkler


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

  Yerel Yönetimler Portalı

  Türkiye'nin Yerel Yönetimler Portalı

  Kocaeli Valiliği  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors