Kocaeli Üniversitesi
İzmit Meslek Yüksekokulu
 

Öğrenci Danışmanları

Öğrenci Danışmanlığı

Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır ve Öğrenci Bilgi Sistemi'nde duyurulur. Zorunlu durumlar dışında öğrencinin öğrenim süresi boyunca akademik danışmanı değiştirilmez. Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olur. Yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri hariç, diğer tüm öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadır. Öğrenciler derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur. Danışmanın, öğrenci adına ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini yapma yükümlülüğü yoktur. Ders kayıtları, öğrencinin akademik danışmanının onayı ile kesinleşir.


Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

  İş Sağlığı ve Güvenliği Programı I.Öğretim
II.Öğretim
Öğr.Gör. Sevda ERGÜVEN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Aytaç ÇINAR
       
  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı I.+II. Öğretim 1. Sınıf
I.+II. Öğretim 2. Sınıf
Öğr.Gör. İnci ÖZDEMİR
Öğr.Gör. Mehmet Hanifi ATEŞ

 

Muhasebe ve Vergi Bölümü

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı I.+II. Öğretim 1. Sınıf
I.+II. Öğretim 2. Sınıf
Öğr.Gör. Meryem KÜÇÜK
Öğr.Gör. Deniz SARIYILDIZ

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

  Yerel Yönetimler Programı I.Öğretim
II.Öğretim
Öğr.Gör. Süleyman ARKAN
Öğr.Gör. Süleyman ARKAN

 

© Kocaeli Üniversitesi, Bütün hakları saklıdır.
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
Arslanbey Yerleşkesi - 41285 İzmit/Kocaeli
E-posta: @kocaeli.edu.tr
Tel: +90 (262) 351 34 82
Fax: +90 (262) 351 36 29